Literacy

Waqt din il-lezzjoni dwar il-ħlejjaq tal-baħar, l-istudenti għamlu ħuta minn platt tal-karti.