Literacy

Bħala parti mill-programm Dinja Waħda morna dawra bil-ferrovija r-Rabat u l-inħawi tal-madwar. L-istudenti kellhom l-opportunità josservaw l-ambjent naturali filwaqt li jisimgħu kummentarju informattiv. Wara mxejna ftit fil-ġnien li hemm viċin.