Dinja Waħda

Dinja Waħda is BirdLife Malta’s education for an ecological program. Going across formal education, from kindergarten through primary and secondary school and up to higher education, Dinja Waħda connects classroom learning with outdoor education through nature. The mission of Dinja Waħda is to bond children with nature and prompt behavioural changes that will eventually lead them to future adults who will treat our planet better than we do today. Over 80% of primary state, church and independent schools take part in Dinja Waħda and a growing number of secondary schools are carrying out Dinja Waħda cross-curricular projects. One of these secondary schools is Guardian Angel Secondary Education Resource Centre. The main subjects that are taking part in this program are Literacy taught by Ms. Joanna Psaila, Literacy/Multi-sensory taught by Ms Stephanie Borg and Numeracy taught by Ms. Nadia Marie Sultana. Lessons within Dinja Waħda program are carried out three or four times a month, depending on what subject is being tackled in class.

 

 

Numeracy: Counting through nature using olives and rocks.

Is-Sillabi: L-għan ewlieni ta’ din il-lezzjoni kien sabiex l-istudenti jagħrfu kif l-ittri tal-alfabett jingħaqdu sabiex jiffurmaw sillabi u kif dawn is-sillabi flimkien jiffurmaw kelmiet. Bħala parti mill-proġett Dinja Waħda, l-istudenti marru ħarġa edukattiva l-Ġnien ta’ Sant’Anton. Huma osservaw x’hemm madwarhom u għaqqdu s-sillabi skont il-leħħiet mogħtija lilhom.

Din l-attività saret bħala parti mill-proġett Dinja Waħda. L-istudenti ngħataw leħħiet bi stampi differenti u huma kellhom ifittxuhom madwarhom. Wara għażluhom skont jekk jibdewx bil-konsonanti xemxin jew bil-konsonanti qamrin.

Waqt il-lezzjonijiet tal-Letteratura, iddiskutejna l-poeżija ‘ Ġejja x-Xita’ tal-poetessa Mary Meilak. Sabiex jifhmu aktar il-kunċett tal-poeżija, l-istudenti ġew mitluba jagħmlu tiftixa fl-ambjent naturali tal-iskola għal xi insetti, annimali u oġġetti oħra li jissemmew fil-poeżija.

Bħala parti mill-proġett Dinja Waħda, l-istudenti ngħataw leħħiet li jinkludu stampi ta’ affarijiet differenti li jinsabu fl-ambjent naturali tal-iskola. L-attivita` prinċipali kienet li jfittxuhom u jqabbluhom mal-leħħiet relatati (plural jew kollettiv).

Dinja Waħda: Simar Outing

 

 

Students experienced playing in nature with percussion instruments. This multi-sensorial experience was a fun way of learning about different sounds in nature and creating sounds from natural material.