Erasmus+: Skype Call

A skype call was made between our students and the Polish students in Kepno, Poland. Students from both schools engaged in a conversation and enjoyed talking to each other.

Dinja Waħda: Deskrizzjoni ta’ post

Għal din il-lezzjoni morna fi Ġnien Luqa Briffa (Tal-Kmand), iż-Żejtun. L-istudenti ġew ippreżentati b’leħħiet li jinkludu aġġettivi opposti ta’ xulxin. L-ewwel attivita’ kienet li jsibu ż-żewġ opposti relatati u jqabbluhom. Wara kellhom jużaw dawn l-aġġettivi sabiex jiddeskrivu l-ambjent naturali ta’ madwarhom.

Hasselby Motet Choir Concert

Hasselby Motet Choir has about 50 members. The home of the choir is Hasselby Church located in a suburb of Stockholm, Sweeden.